Οι δηλώσεις δράσεων θα ξεκινήσουν αρχές Μαρτίου 2024.

Μέχρι τότε, ανακάλυψε τις δράσεις που έγιναν σε παλιότερες πανελλαδικές εκστρατείες.

To 2017 ξεπεράσαμε τα 1.408 σημεία δράσεων, στη Μεγαλύτερη Ταυτόχρονη Εθελοντική Δράση της Χώρας!

Φωτογραφίες αλλά και μια σύντομη περιγραφή της κάθε δράσης όπως καταγράφεται από κάθε συμμετέχοντα θα βρεις με ένα απλό κλικ στις πινέζες του χάρτη.

Δράση εβδομάδας εθελοντισμού
Δράση Κυριακής